יהושע במבט רחב

כל הפרקים

העם שנברא מחוץ לארצו

המעבר החריף מהתורה ליהושע
– פרק 3
אין עם כזה שנוצר מחוץ לארץ שלו, ורק לאחר מכן הגיע אליה. אבל אצל עם ישראל זה קרה. מה היו ההשלכות?