יהושע במבט רחב

כל הפרקים

היום בו ישראל הפכו לעם

המעבר החריף מהתורה ליהושע
– פרק 2
בשיעור הזה נבין, שבמעבר בין התורה לספר יהושע, קרה המאורע המכונן ששינה הכל: עם ישראל הפך לעם.