יהושע במבט רחב

כל הפרקים

מעובריות ללידה

המעבר החריף מהתורה ליהושע
– פרק 1
כשאתה הופך את הדף מסוף חומש דברים לתחילת יהושע – משתנה לך העולם בבת אחת. ברוך הבא!