תקנון האתר

תקנון אתר בני ציון

סעיף 1: כללי

1.1. התקנון זה מגדיר את התנאים וההוראות החלות על השימוש באתר [בני ציון] (להלן: "האתר"). על ידי התחברותך לאתר, אתה מצהיר כי קראת והבנת את התקנון ומסכים להקפיד על כל הוראותיו.

1.2. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. שינויים אלו ייפרסמו באמצעות פרסומם באתר, והשימוש המתמשך שלך באתר לאחר השינויים מהווה הסכמה מצדך לשינויים הללו.

סעיף 2: תכנים וזכויות יוצרים

2.1. כל התכנים המופיעים באתר, כולל טקסטים, תמונות, גרפיקות, סרטונים, תכני הדרכה, ספרים דיגיטליים וקורסים מקוונים (להלן: "התכנים"), הינם רכושו הבלעדי של בני ציון, או של צדדים שלישיים המספקים לאתר את התכנים הללו.

2.2. כל הזכויות היוצאות דופן ביחס לתכנים, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני וזכויות הפרטיות, שייכות בלעדית לבעלי האתר או לצדדים אחרים המספקים את התכנים האמורים. אין להעתיק, להשכיח או להפיץ את התכנים הללו ללא הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות האמורים.

2.3. כל שימוש לא מורשה בתכנים, לרבות העתקה, פרסום, הפצה או שימוש מסחרי, יוגדר כהפרת זכויות היוצרים ועשוי להוביל לתביעה משפטית ולניהול הליך משפטי כנגד המפר.

סעיף 3: רישום ומידע אישי

3.1. כדי לגשת לחלק מהתכנין באתר, לרכוש ספרים דיגיטליים, להשתתף בקורסים מקוונים או להירשם לתוכנית המנויים, יידרש ממך ליצור חשבון ולספק מידע אישי מסוים.

3.2. אתה מתחייב לספק מידע אישי מדויק ועדכני בעת הרישום ולשמור על עדכונו התקופתי של המידע. בני ציון לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בשל מידע לא נכון או לא עדכני שסופק על ידך.

3.3. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו כוללים הוראות בנושא איסוף, שימוש ואבטחת מידע אישי שאתה סופק. עליך לקרוא ולהבין את מדיניות הפרטיות הקשורה לשימוש במידע האישי שלך. מדיניות הפרטיות המלאה שלנו בקישור הזה.

סעיף 4: רכישת מוצרים

4.1. באמצעות האתר, ניתן לרכוש ספרים פיזיים וספרים דיגיטליים, וכן להירשם לקורסים מקוונים ולתוכנית המנויים. ייתכנו תכנים שיתווספו בהמשך לאתר וגישה אליהם תהיה כרוכה ברכישה. הרכישות כרוכות בתשלום בהתאם למחירים ולתנאים המפורטים באתר.

4.2. בעת ביצוע הרכישה, יידרש ממך לספק פרטים כרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר. אתה מתחייב לספק פרטים נכונים, תקפים ומעודכנים ומסכים שהתשלום יתבצע באמצעות האמצעים שסיפקת.

4.3. התשלום עשוי להתבצע באמצעות שירות צד שלישי, ואנו לא אחראים לכל נזק שעשוי להיגרם עקב פעולות הצד השלישי.

סעיף 5: החזרת מוצרים

5.1. לקוחות שרכשו ספרים פיזיים יהיו זכאים להחזרה או החלפה בהתאם לחוקי הגנת הצרכן בישראל. החזרה תהיה אפשרית עד 14 יום לאחר הגעת הספרים אל הרוכש, בהתאם לחוק. הזיכוי על הרכישה לא יכלול זיכוי על דמי המשלוח, כפי שיפורטו במעמד הרכישה.

5.2. ספרים דיגיטליים וקורסים מקוונים שנרכשו אינם ניתנים להחזרה או החלפה לאחר הרכישה.

סעיף 6: מדיניות תשלומים

6.1. תנאי התשלום לרכישת ספרים פיזיים, ספרים דיגיטליים וקורסים מקוונים מפורטים באתר. עליך לשלם את המחיר המצוין ולעקוב אחרי ההוראות לתשלום בצורה תקינה ובמועד המצוין.

6.2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. שינויים אלו ייפרסמו באמצעות פרסומם באתר, והתשלום המתמשך שלך באתר לאחר השינויים מהווה הסכמה מצדך לשינויים הללו.

סעיף 7: תקלות טכניות ואי זמינות

7.1. ייתכנו מצבים של בעיות טכניות או תקלות שונות שעשויות לגרום להפסקות בפעילות האתר. אין בידינו כל אחריות לגישה רצופה ולא מוגבלת לאתר, ואין בידינו כל אחריות לנזקים שעשויים להיגרם כתוצאה מהפסקות או מהפרעות בפעילות האתר.

7.2. במידה ותתקל בתקלה טכנית במהלך שימושך באתר, אנא דווח לנו על התקלה בצורה מידית ונשתדל לטפל בה בהקדם האפשרי.

7.3. האתר עשוי להישבר, להיעדר או לא להיות זמין מעת לעת עקב תקלות טכניות, תחזוקה, עדכון או מסיבות שאינן בשליטתנו. אנו לא אחראים לכל נזק או אובדן שייגרמו כתוצאה מכך. עם זאת, אנו מתחייבים לעשות כמיטב יכולתנו לאפשר שימוש רציף ותקין באתר, ולתת מענה מהיר במקרים של תקלות וקריסות.

סעיף 8: הפרות

8.1. במידה ותפר את התקנון, נהיה זכאים לכל פעולות המשפטיות המתאימות, כולל פיצויים לנזקים הנגרמים כתוצאה מהפרה כזו.

8.2. בנוסף, נשמר לנו הזכות לחסום את הגישה שלך לאתר ולמנוע שימוש עתידי במקרה של הפרה כרוכה בפגיעה בזכויות היוצרים או בכלל כל הוראות התקנון.

סעיף 9: כללי

9.1. התקנון יחול בין הצדדים וישמש כבסיס לפעולותיהם של משתמשי האתר.

9.2. התקנון יכול להתעדכן מעת לעת, והגרסה המעודכנת הכי חדשה תתקפה בכל זמן נתון.

9.3. התקנון יחול מיד מרגע הכניסה שלך לאתר והתקנון בתוקף עד הודעה מתאימה בעניין כלשהו.

9.5 התקנון כתוב בלשון זכר מפאת הנוחות, אך כל הנאמר בו תקף גם לנקבה.